0
 
0

  Czech-server se učí vařit!

  01.12.2023

  1. prosince 2023

  CZECH_SERVER se učí vařit!

  Teambuilding na Czech-Serveru byl víc než jen obyčejný pracovní den – byl to pro nás dobrodružný výlet do kulinářského světa, plný chutí, zábavy a nových zážitků.

  Rozhodli jsme se vstoupit do arény asijské kuchyně, kde jsme nejen zkoušeli exotické recepty, ale také si je sami připravovali.

  Týmy, složené po dvojicích, se staly kuchařskými parťáky, s úkolem připravit několik chodů asijské kuchyně za pomocí zkušeného šéfkuchaře.

  Vyzkoušeli jsme si připravit lahodné knedlíčky Gyoza s omáčkou ponzu, následovala křupavá smažená rýže Nasi Goreng a jako tečku na závěr jsme si dopřáli indický dezert Gulab Jamun.

  Příprava asijského streetfoodu byla nejen výzvou pro naše chuťové buňky, ale také pro naše týmové dovednosti.

  Během společného vaření se rodily nové přátelství a posilovala se firemní soudržnost.

  Ale teambuilding pro nás nebyl jen o vaření. Byl to večer plný smíchu a nezapomenutelných zážitků.

  Večer jsme zakončili nejen plnými žaludky po lahodném jídle, ale také úsměvy, což podtrhlo pozitivní atmosféru celé akce.

  Zjistili jsme, že společné vaření je skvělý způsob, jak posílit týmovou dynamiku, a zároveň poskytuje příležitost k vzájemnému poznávání a budování pevných vztahů.
  Věříme, že tyto zkušenosti nás posunou vpřed a přispějí k dalšímu úspěšnému roku. Za účast a nadšení během tohoto skvělého eventu děkujeme všem zaměstnancům.

  December 1, 2023

  CZECH_SERVER is cooking!

  Teambuilding at Czech-Server was more than just an ordinary working day - it was an adventurous trip into the culinary world, full of flavours, fun and new experiences.

  We decided to try Asian cuisine, where we not only tried exotic recipes, but also prepared them ourselves.

  The teams, formed in pairs, became cooking partners, with the task of preparing several courses of Asian cuisine with the help of an experienced chef.

  We tried to prepare delicious Gyoza dumplings with ponzu sauce, followed by crispy fried rice Nasi Goreng and as a finishing touch we enjoyed the Indian dessert Gulab Jamun.

  Preparing Asian streetfood was not only a challenge for our palates, but also for our team skills.

  While cooking together, new friendships were born and company cohesion was strengthened.

  But teambuilding for us was not just about cooking. It was an evening full of laughter and unforgettable experiences.

  We ended the evening not only with full stomachs after a delicious meal, but also with smiles, which underlined the positive atmosphere of the whole event.

  We have found that cooking together is a great way to strengthen team dynamics, while providing an opportunity to get to know each other and build strong relationships.
  We believe that this experience will move us forward and contribute to another successful year. We would like to thank all employees for their participation and enthusiasm during this great event.

  Naše dobrodružství v asijské kuchyni: týmové vaření plné exotických chutí a smíchu. Zážitky, nová přátelství a firemní soudržnost v jednom nezapomenutelném večeru.